mednarodni transport

Smo prevozniško podjetje,
ki je v domačem in
mednarodnem prometu
aktivno že 30 let.


Koledar 2012

koledar
Avtopervozništvo
Marjan Bergant s.p.

Repnje 29, 1217 Vodice
Tel: +386 1 833 20 66
Fax: +386 1 833 22 77